Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

#1

Tác giả: Phát Cuồng Đích Yêu Ma

Thể loại: Tiên hiệp, Đô thị.

Nội dung:

Năm năm trước, Tiêu Phàm đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai biết hắn đang ở đâu, tại thời điểm này hắn được đưa đi đến một thế giới tiên hiệp rộng lớn vô biên, tiên thần san sát, yêu ma hoành hành.

Năm năm sau, Tiêu Phàm tại thế giới tiên hiệp kia đã vượt qua năm ngàn năm dài, mang một thân thần bí khó lường, năng lực thông thiên động địa, hắn lần nữa trở về quên hương

0 Likes

#2

Đọc thử bộ này xem cực kỳ hay

0 Likes

#3

Mấy bộ truyện tiên hiệp đô thị dạo gần đây hay viết theo 1 mô típ.

0 Likes